Hoạt động Đoàn thể

  • Hội nghị Người lao động năm 2017.

  • Ngày 12/01, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2016 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm…

  • Hội nghị người lao động năm 2016.

  • Được sự đồng ý của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động, ngày 12/01/2016, trong không khí hân hoan chào mừng những thành công và thắng lợi…