Lịch dẫn tàu

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 MAX KING 18102 23840 182 Xứ TCQN FAO 0 . 2 6.15 IRIS EXPRESS 39145…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.30 CAPE QUEST 25090 25630 184.9 Việt FAO 0 TCQN . 2 7.30 VIET GAS 1683…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/11/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Lân TCQN FAO 0 KHỞI 2 10.30 PHU DAT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 IRIS EXPRESS 39145 43003 199.9 Xứ FAO 0 N4     Khởi 2 8.30 MSC REUNION…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 0.00 MINH PHU 99 2450 5681.9 79.8 Lợi TN FAO 0 . 2 5.30 GREEN WORLD…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 4.30 MAX KING 18102 23840 182 Việt TCQN FAO 0 Khởi. 2 10.00 KOTA JAYA 18502…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Việt TCQN FAO 0 . 2 5.30 DA HENG SHAN 5493…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 GREAT ROC 9553 14686 144.6 Việt 1C FAO 0 . 2 6.15 OREA 24528 25042…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Hùng TCQN FAO 0 . 2 11.00 PHU DAT 15 1863…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/10/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR .

Page 1 of 10412345...102030...Last »