Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Việt FAO 0 TCQN . 2 9.00 CONG THANH…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Lợi 1A FAO 0 . 2 10.30 KOTA JASA 18502…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 TRUONG PHAT 45 2484 4500 86.63 Quảng N3 FAO 0 . 2 6.00 THAI LOTUS…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 LONG PHU 09 4409 4492 108 Huyên FAO 0 FAO D . 2 10.00 STRIDE…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.15 LINDAVIA 23825 30621 188 Văn FAO 0 TCQN Lân 2 9.00 JIN HAI NO.1 12357…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 OCEAN NHAVA SHEVA 17280 21438 171.9 Lân FAO 0 TCQN . 2 13.30 OCEAN NHAVA…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 9.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO DVR FAO 0 . 2 10.30 HONG…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 VAN HUNG 4914 7020 112 Huyên TCQN FAO 0 . 2 5.30 TRUONG PHAT 45…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 CONG THANH 09 2558 4999 79.98 Quảng FAO 0 TN . 2 16.30 VAN HUNG…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 4.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt TCQN FAO 0 Lân 2 5.15 MAX KING 18102 23840…

Page 10 of 104« First...89101112...203040...Last »