Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn OTTO 179 25.656 N4 6,30   2 Lê Văn Xứ GUANG HUA 16 116…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn MERIDIAN 188,83 30.337 N4 7,00   2 Phan Văn Lân SINOCEAN HOPE 98 7.928…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Phan Văn Lân GOLD LUCKY 97 5.452 N3 6,45 2 Lê Văn Xứ XING GUANG 5 87…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ JS ONSAN 112,1 5.881 1A 6,30   2 Nguyễn Đình Văn KOTA WARIS 184,5…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt HEROIC 189,9 56.720 FAO 0 7,00   2 Đỗ Chính Huyên VIET GAS 78…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ KAIKI 112 8.757 1C 7,00   2 Lê Văn Xứ THANH PHAT 01 69…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên VIET HUNG 09 87,68 3.151 FAO D 7,30   2 Phan Văn Lân VICTORIA…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Phan Văn Lân BIEN DONG FREIGHTER 124,8 7.143 TCQN 7,30   2 Đỗ Chính Huyên PVOIL DELTA…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn FLORA PIONEER 199,9 49.455 N4 6,30   2 Trương Hoàng Việt CMA CGM UTRILLO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ TRANG AN 02 100 4.938 N3 6,30   2 Đỗ Chính Huyên THANH PHAT…

Page 100 of 104« First...102030...9899100101102...Last »