Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Thanh Hùng MARINE BIA 172 21.458 N4 5,00 2 Lê Văn Xứ NHA BE 08 104,9…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn EVER GLORY III 189 38.156 TCQN 6,30   2 Đỗ Chính Huyên HAI NAM…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên NAM CUONG 8888 81,42 3.635 N3 6,00   2 Đỗ Chính Huyên THANH PHAT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/01/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ BISON EXPRESS 122,08 4.570 1A 9,30   2 Nguyễn Thanh Hùng THAI OCEAN 128…

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt OTTO 179 25.656 N4 8,00   2 Đỗ Chính Huyên DUC PHAT 68 91,94…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt MIA SCHULTE 188,85 30.231 N4 6,00   2 Đỗ Chính Huyên VICTORIA 08 91,94…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn EVER GLORY III 189 38.156 N4 6,30   2 Lê Văn Xứ GUO SHUN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn SINAR SUBANG 171,9 21.937 N4 6,30   2 Lê Văn Xứ DUC PHAT 68…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên NHA BE 03 98 4.387 FAO D 6,00   2 Lê Văn Xứ XIN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ SEIYO CRYSTAL 100,45 8.177 1A 6,30   2 Lê Văn Xứ CHRISTINA 99 9.727…

Page 101 of 104« First...102030...99100101102103...Last »