Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn DONG DUONG 09 91,4 5.095 N3 6H00   2          …

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Mớn nước Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn OCEAN BEAUTY 185,47   45.622 TCQN 1230   II) Tàu rời cảng:…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn OTTO 179 25.656 N4 6H   2 Lê Văn Xứ GLORY VOYAGER 103,6 8.766…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/12/2015

 • I) Tàu vào cảng: stt Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Phan Văn Lân PACIFIC PEARL 133 9.125 N4 6:30 2 Lê Văn Xứ VAN DON ACE 106…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiều dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Thanh Hùng KOTA HENING 159,53 18.871 N4 5:30 2 Đỗ Chính Huyên THALEXIM OIL 98,5 4.999…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/11/2015

 • I) Tàu vào cảng STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiều dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ TRUONG NGUYEN 68 82.3 3790 TN 6:30 2 Nguyễn Thanh Hùng HAO HUNG 01…

Page 104 of 104« First...102030...100101102103104