Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ N4 TCQN   2 6.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Văn FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 12.00 NORDLION 18826 23673 162 Hùng TCQN FAO 0   2 14.30 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Quảng FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 BRIGHT CORAL 9965 14289 127 Huyên FAO 0 N2   2 9.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân N4 FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt N4 FAO 0   2 8.30 CALIFORNIA TRADER 31370 37000 186 Hùng FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Hùng FAO 0 N4   2 8.30 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 VAN LY 4879 6831 113 Huyên TCQN FAO 0   2 8.30 VIET GAS 1683 1600 78 Quảng FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Văn FAO 0 N4   2 6.00 THANH PHAT 03 1597 3047 74.36…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 8.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO 0 FAO DVR   2 15.00 THAI HA 26 2620 6337.3…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SILVER SAILING 7243 8500 110 Huyên 1B FAO 0   2 7.00 TOAN THANG 68 1740 2794 87 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SEA DRAGON 08 1435 2389.5 64 Quảng TN FAO 0   2 6.10 NORDLION 18826 23673 162 Lân N4…

Page 19 of 104« First...10...1718192021...304050...Last »