Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/4/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 LINDAVIA 23825 30621 188 Văn FAO 0 N4   2 10.15 LINDAVIA 23825 30621 188 Xứ N4 FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 8.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Huyên FAO DVR FAO 0   2 10.45 ATOUT 18199 23889 182…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 MERMAID STAR 8590 14430 130 Lân FAO 0 N2   2 6.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 4.30 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Văn FAO 0 1A   2 8.00 VAN HUNG 4914 7020 112 Huyên TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 18.00 XIN ZHONG RUI 15 8461 13552 140 Huyên N2 FAO 0   2 18.30 TRUNG THAO 36 BLC 1599…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 0.30 HAI PHUONG OCEAN 2551 4373.6 90.72 Lợi N3 FAO 0   2 1.00 XIN ZHONG RUI 15 8461 13552…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Việt N4 FAO 0   2 6.00 STRIDE 21611 24766 182.1 Việt FAO 0 N4…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 IRIS EXPRESS 39145 43003 199.9 Hùng N4 FAO 0   2 5.30 APOLLO OAK 8974 12366 123.8 Văn N2…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.00 LONG PHU 09 4409 4492 108 Huyên FAO 0 FAO D   2 7.30 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 THAI HA 26 2620 6337.3 105.17 Quảng FAO 0 1A   2 20.30 HAI PHUONG OCEAN 2551 4373.6 90.72…

Page 20 of 104« First...10...1819202122...304050...Last »