Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 FORTUNE NAVIGATOR 6543 8515 120 Lân 1C FAO 0   2 7.30 VAN HUNG 4914 7020 112 Văn 1B…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 BITUMEN SHOURI 3609 3638 96.5 Lợi 1A FAO 0   2 8.10 THANH PHAT 03 1597 3047 74.36 Lợi…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 1.30 VINAFCO 26 6362 7225 124.35 Huyên TCQN FAO 0   2 5.00 VIET THUAN 18 2251 4349.9 99.41 Lợi…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NORDLION 18826 23673 162 Xứ N4 FAO 0   2 7.00 SIAM OCEAN 30153 34575 176 Xứ FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 1.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Hùng N4 FAO 0   2 5.30 HOANG PHUONG 25 2795 4850 89.77 Lợi 1C…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SIAM OCEAN 30153 34575 176 Việt N4 FAO 0   2 7.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.00 SEACON VICTORY 8576 12138 118.35 Lân TCQN FAO 0   2 11.30 PRINCESS 7433 11247 110.7 Huyên N2 FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 TOFTE 1 36690 43924 195 Hùng N4 FAO 0 2 6.30 VAN HUNG 4914 7020 112 Lân 1A FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Việt FAO 0 1A   2 5.45 PTS HAI PHONG 02 3166 4998.9 99.9…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SEACON VICTORY 8576 12138 118.35 Lân FAO 0 TCQN   2 12.30 GREAT TRUST DRAGON 1 2551 4376 90.72…

Page 21 of 104« First...10...1920212223...304050...Last »