Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR   2 7.20 SAVIMEX 06 1051 2530.2 71.17…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ N4 FAO 0   2 6.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Xứ FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SAVIMEX 06 1051 2530.2 71.17 Quảng FAO 0 TN   2 12.00 ISTAR 55 2975 5574.8 89.6 Lợi TN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 ARCA 16915 21480 167.8 Xứ N4 FAO 0   2 6.00 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 SILVER DISCOVERER 5218 784 102 Huyên FAO 0 1C   2 8.30 MARITIME 19 2989 5197.6 91.94 Lợi TN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Việt FAO 0 1A   2 5.40 ISTAR 55 2975 5574.8 89.6 Lợi FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 TRUONG THANH 88 3570 5907 92 Lợi 1A FAO 0   2 7.30 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Văn…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NORDLION 18826 23673 162 Lân N4 FAO 0   2 7.00 PVOIL DELTA 1599 3079 79.5 Quảng FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.45 THANH PHAT 03 1597 3047 74.36 Lợi FAO 0 1B   2 8.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/3/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.45 SEA DRAGON 08 1435 2389.5 64 Quảng TN FAO 0   2 5.50 MAPLE GLORY 20867 32480 179.97 Hùng…

Page 22 of 104« First...10...2021222324...304050...Last »