Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 ULANGA 24901 27200 185 Việt FAO 0 N4   2 9.45 ULANGA 24901 27200 185 Xứ N4 FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NORDLION 18826 23673 162 Lân N4 FAO 0   2 9.00 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO DVR FAO 0   2 7.00 HOANG HA STAR 1694 2993…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Văn FAO 0 N4   2 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 13.00 JIANYANG ZHOUSHAN 9352 12200 146 Lân TCQN N4   2 19.00 JIANYANG ZHOUSHAN 9352 12200 146 Xứ N4 FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 SPIRIT OF CAPE TOWN 26047 30703 195.6 Xứ N4 FAO 0   2 5.30 TOAN THANG 68 ALCI 1740…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 TRONG TRUNG 89 1830 3085 88.8 Huyên FAO DVR FAO 0   2 6.30 JIANYANG ZHOUSHAN 9352 12200 146…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 TOFTE 1 36690 43924 195 Việt N4 FAO 0   2 5.45 TOAN THANG 68 ALCI 1740 2794.6 87.6…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 VINAFCO 26 6362 7225 124.35 Lân 1A FAO 0   2 6.30 THANH CONG 98 1537 2578 79.9 Lợi…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng TCQN FAO 0   2 6.00 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Hùng FAO 0…

Page 24 of 104« First...10...2223242526...304050...Last »