Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 SEA DREAM 8216 13267 136.5 Lân FAO 0 N2   2 5.45 LONG PHU 18 3321 4999 102.25 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.30 THANH PHONG 04 1158 2765.4 73.6 Lợi TN FAO 0   2 6.40 VAN HUNG 4914 7020 112 Lân…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.45 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Hùng FAO 0 TCQN   2 9.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 JAYA OCEAN 4275 5250 102.5 Lân 1A FAO 0   2 5.45 TRUONG NGUYEN 136 2656 4482 91.8 Lợi…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng N4 FAO 0   2 5.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Hùng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 10.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO D FAO 0   2 14.15 NORDLION 18826 23673 162 Xứ…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Việt FAO 0 N4   2 6.00 SCSC FORTUNE 6550 8411 117.8 Huyên 1B…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 9.00 ULTRA EUROPE 9981 13324 124.5 Huyên N2 FAO 0   2 9.45 TOAN THANG 68 ALCI 1740 2794.6 87.6…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 VAN HUNG 4914 7020 112 Huyên N4 FAO 0   2 6.00 VU GIA 18 2554 4830 79.9 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/02/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 RUI JI STAR 7090 10058 110 Huyên TCQN FAO 0   2 11.20 BIEN DONG MARINER 9503 12474 149.5…

Page 25 of 104« First...1020...2324252627...304050...Last »