Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 8.30 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Quảng 1A FAO 0   2 9.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0   2 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Việt FAO 0 TCQN   2 7.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 ASAKAZE 7193 11382 120.93 Lân N2 FAO 0   2 6.45 ULTRA EUROPE 9981 13324 124.5 Lân FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 1.00 DONG THANH 16789 28502 169.05 Lân 1C FAO 0   2 2.00 SHINING PESCADORES 5002 8595 100 Lân FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Huyên TCQN FAO 0   2 6.30 VIET THUAN 18 2251 4349.9 99.41…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 4.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Việt TCQN FAO 0   2 9.00 HW GLOBAL 38844 42692 199.99 Văn…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO DVR FAO 0   2 6.00 NORDLION 18826 23673 162 Việt…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 0.30 NORDLION 18826 23673 162 Việt FAO 0 TCQN   2 6.00 PVOIL DELTA 1599 3079 79.5 Lợi FAO DVR…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SEA DRAGON 08 1435 2389.5 64 Quảng TN FAO 0   2 6.00 PVOIL DELTA 1599 3079 79.5 Lợi…

Page 26 of 104« First...1020...2425262728...405060...Last »