Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 4.30 HW GLOBAL 38844 42692 199.99 Văn FAO 0 N4   2 7.00 AQUAMARINE GAS 1358 1670 71.5 Lợi FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 VIET THUAN 18 2251 4349.9 99.41 Lợi FAO 0 TCMT   2 14.00 AQUAMARINE GAS 1358 1670 71.5 Lợi…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 10.00 THANH CONG 98 1537 2578 79.9 Quảng TCMT FAO 0   2 11.30 APOLLO KITA 9642 12307 118.8 Huyên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 HOANG HAI 88 ALCI 2402 4069 87.2 Lợi TCMT FAO 0   2 5.40 VICTORIA 08 2995 5236 91.94…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 VIET THUAN 10 3260 5345 79.9 Quảng N3 FAO 0   2 16.00 KOTA JATI 18502 24973 193 Văn…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân FAO 0 TCQN   2 7.00 VIET HUNG 09 1742 3151.3 87.68 Huyên FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 8.00 VIET HUNG 09 1742 3151.3 87.68 Huyên FAO 0 FAO DVR   2 9.45 SPRINTER 21611 24700 182.12 Hùng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 10.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Hùng TCQN FAO 0   2 13.30 VINALINES FREEDOM 8216 13278 136.4 Huyên N2…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 17.00 TOAN THANG 68 ALCI 1740 2794.6 87.6 Quảng N3 FAO 0   2 17.20 VIET THUAN 10 3260 5345…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 1.00 KOTA JATI 18502 24973 193 Việt TCQN FAO 0   2 11.00 GREAT TRUST DRAGON 2 2551 4375.9 90.72…

Page 27 of 104« First...1020...2526272829...405060...Last »