Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 0.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân FAO 0 TCQN   2 5.30 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ N4…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 3.00 MAERSK WELLINGTON 17280 21419 172 Lân TCQN FAO 0  

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 8.00 NORDLION 18826 23673 162 Văn TCQN FAO 0   2 8.30 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Văn FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 PHUONG DONG 568 2998 5381.5 97.12 Quảng FAO 0 TN   2 10.30 BMC COSMOS 5691 8757 111.7 Huyên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 VAST OCEAN 1 7657 9038 114 Huyên 1B FAO 0   2 8.00 NASICO EAGLE 4193 6794 100.7 Huyên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng TCQN FAO 0   2 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 12.45 NHA BE 06   4158 6788 107.5 Huyên FAO 0 FAO D   2 16.00 MSC SIERRA II…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NHA BE 08   4432 6678.6 104.9 Lân FAO D FAO 0   2 11.30 HOLANDIA   9611…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.00 NORDEMILIA   18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0   2 14.30 JAYA OCEAN   4275 5250 102.5…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/01/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 MIHO   9807 14017 127 Huyên FAO 0 N2   2 6.15 THAI HA 26   2620 6337.3…

Page 28 of 104« First...1020...2627282930...405060...Last »