Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Văn TCQN FAO 0   2 5.30 LONG PHU 04 1318 2509 78 Quảng FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 HOLANDIA 9611 12715 138.19 Huyên FAO 0 1C   2 7.35 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng FAO 0 TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 SPIRIT OF COLOMBO 26047 30703 195.6 Xứ TCQN FAO 0   2 6.45 BIEN DONG MARINER 9503 12474 149.5…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Văn TCQN FAO 0   2 12.00 TROPICAL BINTANG 9595 12913 119.9 Lân N2…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 HAO HUNG 66 30146 34021 175 Văn FAO 0 N4   2 7.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Hùng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 GREEN PACIFIC 12545 13892 147 Lân FAO 0 TCQN 2 11.00 TROPICAL BINTANG 9595 12913 119.9 Huyên 1A N2…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 13.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO D FAO 0   2 16.30 NORDLION 18826 23673 162 Lân…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 SPRINTER 21611 24700 182.12 Xứ TCQN FAO 0   2 6.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Xứ FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.45 KAMNIK 9981 14179 127.67 Huyên FAO 0 N4   2 10.45 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 IRIS K 23275 37806 179.9 Văn FAO 0 1C   2 6.15 DOLPHIN STAR 8649 9518 118.87 Huyên FAO…

Page 29 of 104« First...1020...2728293031...405060...Last »