Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0 . 2 10.00 HAO HUNG 66 30146…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Hùng TCQN FAO 0 . 2 6.15 OREA 24528 25042 184.9…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 15.30 VU GIA 18 2554 4830 79.9 Quảng TN FAO 0 . 2 19.00 GREEN HARVEST…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Huyên TCQN FAO 0 . 2 7.45 DERYOUNG SUPERSTAR…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.00 VU GIA 18 2554 4830 79.9 Quảng FAO 0 TN . 2 8.30 PHU DAT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.30 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Huyên FAO DVR FAO 0 . 2 9.30…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 MAX KING 18102 23840 182 Văn TCQN FAO 0 . 2 5.30 AN BINH 18…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 LINDAVIA 23825 30621 188 Văn FAO 0 TCQN . 2 7.00 HOANG HA STAR 1694…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 13.30 HOANG THINH 268 2993 5403 97.1 Lợi TN FAO 0 . 2 16.45 VLADIVOSTOK 21611…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 VAN HUNG 4914 7020 112 Huyên TCQN FAO 0 . 2 9.00 JIN HAI NO.1…

Page 3 of 10412345...102030...Last »