Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 THANH DAT 18 1599 3068 79.5 Quảng FAO 16 FAO 0   2 6.05 TAN PHAT DAT 68 999…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 FLYING 4697 6222 96.7 Huyên 1A FAO 0   2 6.00 PHUONG NAM 126 2717 5337 79.9 Lợi TN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 GREEN PACIFIC 12545 13892 147 Lân N4 FAO 0   2 6.00 VAN LY 4879 6831 113 Huyên TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 SPIRIT OF COLOMBO 26047 30703 195.6 Xứ FAO 0 N4   2 6.00 MINH TRUONG 02 948 1542 60…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO 0 FAO D   2 10.30 BINH NGUYEN 68 911 1741…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 LOC NGUYEN 68 1599 3067 79 Quảng FAO 0 FAO 16   2 7.45 KOTA JASA 18502 19939 193.03…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 MING YUAN 19998 33003 178 Việt N4 FAO 0   2 6.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 HAO HUNG 01 18203 21989 153 Lân 1A FAO 0   2 6.45 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Văn…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/12/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 VAN LY 4879 6831 113 Huyên TCQN FAO 0   2 6.30 HONG MINH 18 942 1724 63 Lân…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Việt FAO 0 TCQN   2 6.00 NEW LIFE 1300 1448 62 Lợi TCMT…

Page 31 of 104« First...1020...2930313233...405060...Last »