Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Văn N4 FAO 0   2 6.30 LONG PHU 18 3321 4999 102.25 Quảng FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 CHU LAI 18 1292 2182 74 Lợi FAO 16 FAO 0   2 6.05 MARITIME 19 2989 5197.6 91.94…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Văn TCQN FAO 0   2 7.00 EARNEST CRANE 7141 8990 110 Huyên 1B FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 10.15 FUTURE 21611 24700 182.12 Hùng FAO 0 TCQN   2 17.00 THUAN PHAT 17 1599 3007 79 Lợi FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 15.00 GREAT TRUST DRAGON 2 2551 4375.9 90.72 Quảng 1C FAO 0

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 9.30 GOLD LUCKY 2997 5452 97 Lợi 1A FAO 0   2 12.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Xứ…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 4.45 SPIRIT OF COLOMBO 26047 30703 195.6 Xứ FAO 0 N4   2 7.00 HUYEN TRANG 02 1998 3803 83…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 BINH AN VICTORIA 1069 944.7 57 Quảng TCMT FAO 0   2 7.15 CHAU THANH SHIP 27 999 1970…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Hùng FAO 0 TCQN   2 6.30 HAI ANH 68 499 905 56 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Văn N4 FAO 0   2 8.30 THANH TUNG 68 997 0 66.13 Quảng…

Page 32 of 104« First...1020...3031323334...405060...Last »