Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 11.00 TRUNG DUNG STAR 999 1933 70 Huyên FAO 16 FAO 0   2 11.10 QN 6566 2679 4951 98.3…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 GIA BAO 36 1599 3154 79.14 Lợi TCMT FAO 0   2 7.00 VTC PLANET 13706 22176 157.5 Lân…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 5.30 ATAYAL ACE 9991 16805 135 Huyên N2 FAO 0   2 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Lân…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 7.30 PHUONG NAM 46 1599 3090 79.8 Lợi TCMT FAO 0   2 7.35 LONG MON 2998 5360 97.12 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 LONG PHU 04 1318 2509 78 Huyên FAO D FAO 0   2 6.15 VTC PLANET 13706 22176 157.5…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 LONG PHU 04 1318 2509 78 Quảng FAO 0 FAO D   2 6.05 TONG CHENG 702 5092 7174…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 YUN QIAN 4899 7524.97 97.7 Huyên N4 FAO 0   2 6.10 HUNG KHANH 89 1639 0 72 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 DONG CHENG 7 2926 4200 84.5 Quảng 1C FAO 0   2 6.10 VIET HOANG 03 1107 1930 69…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.30 JI XING 2389 4150 87 Lợi N4 FAO 0   2 6.35 VIET THANG 126 1599 3233 78.5 Quảng…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/11/2017.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú 1 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Huyên N4 FAO 0   2 6.05 LONG PHU 08 957 1676 76…

Page 33 of 104« First...1020...3132333435...405060...Last »