Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Trương Hoàng Việt KOTA JATI 193 24973 N4 10.30 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Trương Hoàng Việt CAPE QUEST 184.9 25630 N4 6.00 2 Phan Văn Lân NORDEMILIA 169.9 23673 N4 17.30 II)…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phạm Phúc Lợi NHA BE 03 98 4387 FAO D 6.30 2 Phan Văn Lân HEIWA MARU 110.5 8212…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên TRONG TRUNG 89 88.8 3085 FAO DVR 8.00 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên VENUS 08 63 1167.68 FAO DVR 7.30 2 Trương Hoàng Việt SPIRIT OF COLOMBO 195.6 30703…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên TRUNG THAO 36 BLC 81.47 3036.8 FAO DVR 14.00 2 Lê Văn Xứ BIEN DONG FREIGHTER…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên HOANG HA STAR 89 2993 FAO DVR 6.00   II) Tàu rời cảng: STT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ KOTA JASA 193.03 19939 TCQN 10.30   2 Nguyễn Thanh Hùng ARCA 167.8 21480…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ MAJESTIC 188.82 30136 TCQN 5.15   2 Nguyễn Thanh Hùng EAST GLORY 7 147…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/8/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng Cầu bến Thời…

Page 41 of 104« First...102030...3940414243...506070...Last »