Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 MAX KING 18102 23840 182 Hùng TCQN FAO 0 . 2 11.00 JIN HAI NO.1…

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 FUTURE 21611 24700 182.12 Hùng TCQN FAO 0 . 2 10.45 LINDAVIA 23825 30621 188…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/9/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.30 APOLLO STELLA 9642 12300 118 Lân FAO 0 N2 . 2 10.00 PHU DAT 15…

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 9.30 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO DVR FAO 0 . 2 11.00 BAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 4.30 CATTLEYA 39895 49368 199 Xứ N4 FAO 0 . 2 5.30 TOFTE 1 36690 43924…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 11.30 TU CUONG 27 2999 6089 91.94 Quảng 1C FAO 0 . 2 21.00 VAN LY…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0 . 2 5.30 KOTA TENAGA 7683 10700.8…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 ASPIRE 3604 3606 96.5 Lợi 1A FAO 0 . 2 6.00 CALIFORNIA TRADER 31370 37000…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 VAN LY 4879 6832 113 Việt TCQN FAO 0 . 2 6.15 HUA LE 8…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 9.00 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO 0 FAO DVR . 2 21.30 VAN…

Page 5 of 104« First...34567...102030...Last »