Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Thanh Hùng MAGNAVIA 188.03 30,620 TCQN 5.00 2 Trương Hoàng Việt NORDLION 162 23,673 TCQN 11.30 3 Nguyễn…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng Cầu bến Thời Gian 1…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Thanh Hùng BIEN DONG STAR 120.8 9,108 TCQN 6.30 2 Đỗ Chính Huyên NHA BE 03 98 4,387…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian THỰC TẬP 1 Lê Văn Xứ APOLLO RIKUYO 103.63 10,287 N2 19.00   2 Nguyễn Đình Văn WESTERBURG 188.02 30,291…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian THỰC TẬP 1 Nguyễn Thanh Hùng SFL AVON 175.5 23,200 TCQN 14.00   2 Trương Hoàng Việt VAN HUNG 112…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Trương Hoàng Việt CATTLEYA 199 49,368 N4 7.00 2 Đỗ Chính Huyên VENUS 08 63 1,168 FAO DVR 8.00…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Đình Văn KOTA JATI 193 24,973 TCQN 8.00 2 Đỗ Chính Huyên TRUNG THAO 1818 BLC 75.7 2,703…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phan Văn Lân MCC SHANGHAI 172 21,773 TCQN 1.30 2 Đỗ Chính Huyên HUU NGHI 139 79.9 2,915 FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phan Văn Lân LEO ASPHALT 1 102.5 5,250 1A 7.30 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/5/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ HUI FENG 88 97 6,830 N4 7.00 2 Nguyễn Đình Văn GLORIOUS LOTUS 199.99 49,602 N4…

Page 50 of 104« First...102030...4849505152...607080...Last »