Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian ghi chu 1 Nguyễn Thanh Hùng SPIRIT OF COLOMBO 195.6 30,703 TCQN 6.30   2 Lê Văn Xứ XIN HAI…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên VIET HUNG 09 87.68 3,151 FAO DVR 8.00 2 Lê Văn Xứ VAN HUNG 112 7,020…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Đình Văn GREEN PEGASUS 180 36,467 N4 6.00 2 Lê Văn Xứ NORDLION 162 23,673 TCQN 6.15 3…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phan Văn Lân DYNAMIC OCEAN 02 105.67 7,307 1C 10.30 2 Lê Văn Xứ REKON 121.52 6,239 1A 10.45…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Trương Hoàng Việt MAGNAVIA 188.03 30,620 TCQN 4.30 2 Nguyễn Thanh Hùng MARINE BIA 172 21,458 TCQN 16.30 3…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phan Văn Lân QUEEN YAN 112 8,632 1B 19.00 2 Nguyễn Thanh Hùng JC FUTURE 123.7 8,624 1C 19.45…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Đình Văn HAO HUNG 66 175 34,021 N4 5.30 2 Lê Văn Xứ TRUONG MINH SUN 92.06 5,203…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Phan Văn Lân Matsumae 124 13,801 N2 8.30 2 Lê Văn Xứ CORAL DISCOVERER 63 563 1C 11.30 II)…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ GREAT TRUST DRAGON 2 90.72 4,376 1A 10.00 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/02/2017.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên SOUTHERN WEALTH 91.94 4,999 FAO DVR 6.00 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu…

Page 60 of 104« First...102030...5859606162...708090...Last »