Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ FSL SANTOS 155.6 16,584 N4 7.30 2 Nguyễn Thanh Hùng GREEN WORLD 199.9 49,673 FAO 0…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ AOLI 5 159.9 24,262 FAO DVR 7.30 2 Trương Hoàng Việt KOTA JATI 193 24,973 FAO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ MCC SHANGHAI 172 21,773 TCQN 6.45 2 Đỗ Chính Huyên PRIME STEADY 84.3 2,139 FAO DVR…

 • Lịch dẫn tàu ngày 05/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ HAO HUNG 01 153 21,989 N4 10.00 2 Nguyễn Đình Văn HANSA RENDSBURG 175.58 23,588 TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 04/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ BIEN DONG FREIGHTER 124.8 7,143 TCQN 7.30 2 Lê Văn Xứ GP ASPHALT III 95.5 2,914…

 • Lịch dẫn tàu ngày 03/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian   Đỗ Chính Huyên HAI HA 88 79.8 2,921 FAO DVR 6.00  

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Lê Văn Xứ RUN DONG 1 120.4 13,525 N2 5.30 2 Lê Văn Xứ SUNRISE 689 99.9 5,929 TCMT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/11/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Đỗ Chính Huyên PVOIL ALLIANCE 93.5 6,012 FAO DVR 6.00

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/10/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Đình Văn KOTA JASA 193.03 19,939 TCQN 9.30 II) Tàu rời cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/10/2016.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian 1 Nguyễn Đình Văn HAO HUNG 66 175 34,021 N4 6.15 2 Nguyễn Thanh Hùng MIA SCHULTE 188.85 30,231 TCQN…

Page 70 of 104« First...102030...6869707172...8090100...Last »