Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 02/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Văn TCQN FAO 0 . 2 8.30 LI LIANG…

 • Lịch dẫn tàu ngày 01/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.30 LI LIANG 5755 7457 107.43 Lân FAO 0 1C . 2 5.45 TOYO ENERGY 8552…

 • Lịch dẫn tàu ngày 31/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.30 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO 0 FAO DVR . 2 10.00 KOTA…

 • Lịch dẫn tàu ngày 30/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0 . 2 16.30 MAX KING 18102 23840…

 • Lịch dẫn tàu ngày 29/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.45 STRIDE 21611 24766 182.1 Việt TCQN FAO 0 . 2 9.30 CALIFORNIA TRADER 31370 37000…

 • Lịch dẫn tàu ngày 28/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 LONG PHU 04 1318 2509 78 Lợi FAO D FAO 0 . 2 16.00 UNI…

 • Lịch dẫn tàu ngày 27/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.15 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Huyên TCQN FAO 0 . 2 9.30 PHU DAT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 26/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 XIN ZHONG RUI 15 8461 13552 140 Hùng N2 FAO 0 . 2 8.45 MSC…

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 SEA NOBLE 8015 8634 109.98 Lân 1B FAO 0 . 2 5.30 JIN HAI NO.1…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 UNIHOPE 5543 8559 97.55 Huyên FAO 0 TCMT . 2 10.00 KOTA JASA 18502 19939…

Page 8 of 104« First...678910...203040...Last »