Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 0.00 MAX KING 18102 23840 182 Văn TCQN FAO 0 . 2 17.00 EAST RIVER 5471…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 UNI FORTUNE 39219 47002 199 Văn N4 FAO 0 . 2 6.30 LINDAVIA 23825 30621…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 4.00 XIN ZHONG RUI 15 8461 13552 140 Huyên FAO 0 N2 . 2 12.30 FUTURE…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 23.00 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Lợi 1A FAO 0 .

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 VAN HUNG 4914 7020 112 Việt TCQN FAO 0 . 2 7.15 MSC REUNION 23953…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Lợi FAO 0 1A . 2 8.30 HOSEI 68 9593…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.15 MAX KING 18102 23840 182 Văn TCQN FAO 0 . 2 9.30 TRONG TRUNG 89…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 4.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0 . 2 5.00 IRIS EXPRESS 39145 43003…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng TCQN FAO 0 . 2 7.00 NHA BE 08 4432…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/7/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 CONG THANH 07 2702 5162 79.98 Lợi TN FAO 0 . 2 7.00 ALL MARINE…

Page 9 of 104« First...7891011...203040...Last »