Các phòng ban

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 07/05/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội, về phía Đảng ủy Tổng công ty có đ/c Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đ/c Nguyễn Thị Thu An, ủy viên Ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty; đ/c Trần Minh Thuận, ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý hoa tiêu Tổng công ty và toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện; Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động. công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

1

Tại Đại hội, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu chính trị là cung ứng dịch vụ Hoa tiêu hàng hải trong phạm vi vùng hoạt động của công ty. Đảm bảo dẫn tàu kịp thời và an toàn tuyệt đối tại các tuyến luồng được giao, không để xảy ra tai nạn do lỗi của hoa tiêu; Phấn đấu toàn thể người lao động trong đơn vị có đầy đủ việc làm, ổn định thu nhập, đảm bảo tốt điều kiện làm việc, an tâm công tác tốt. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu, kết nạp được ít nhất 03 đảng viên mới; Phấn đấu hằng năm và đến cuối nhiệm kỳ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VII, đ/c Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số nội dung Chi bộ cần tập trung lãnh đạo và làm tốt trong nhiệm kỳ tới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần vào sự phát triển chung của mái nhà Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: 1-Phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; 2-Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII với chuyên đề hàng năm và Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp, các nội quy, quy định của Tổng công ty gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; 3-Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn đơn vị, phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau; 4-Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; 5-Nhận rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong toàn Chi bộ; 6-Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược đào tạo, phát triển, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực đủ tầm nhiệm vụ, vừa hồng vừa chuyên, tập trung đội ngũ cán bộ chủ chốt và hoa tiêu; 7-Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chỉ thị 10-CT/TW của Ban bí thư khóa X và hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 8-Phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII tại Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018.

2

4

5

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Cấp ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Xếp tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin & Ảnh: Đào Xuân Hoài