Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 01/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 MIHO   9807 14017 127 Huyên FAO 0 N2  
2 6.15 THAI HA 26   2620 6337.3 105.17 Lợi FAO 0 1A  
3 9.00 CAPE FORTIUS   25090 25637.7 184.99 Văn TCQN FAO 0  
4 9.15 LONG PHU 04   1318 2509 78 Quảng FAO D FAO 0  
5 9.30 NHA BE 08   4432 6678.6 104.9 Lân FAO 0 FAO D  
6 15.30 TRUNG THAO 1818 BLC   1586 2703 75.7 Quảng 1B FAO 0  
7 16.00 NORDEMILIA   18826 23673 169.9 Hùng FAO 0 TCQN  
8 21.00 JAYA OCEAN   4275 5250 102.5 Xứ FAO 0 1A