Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 02/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 7.00 NORDEMILIA   18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0  
2 14.30 JAYA OCEAN   4275 5250 102.5 Văn 1A FAO 0  
3 15.00 HW HARVEST   38654 46899 199.98 Văn FAO 0 N4  
4 21.30 VAST OCEAN 1   7657 9038 114 Huyên FAO 0 1B