Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 02/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 HAO HUNG 01 18203 21989 153 Lân 1A FAO 0  
2 6.45 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Văn FAO 0 TCQN  
3 7.00 SCSC WEALTH 6550 8394 117 Lân FAO 0 N3  
4 11.15 LONG PHU 03 874 1405 74.6 Quảng FAO D FAO 0  
5 11.45 LONG PHU 18 3321 4999 102.25 Quảng FAO 0 FAO D  
6 17.00 PHUONG NAM 126 2717 5337 79.9 Lợi TN FAO 0