Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 04/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu   GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 12.45 NHA BE 06   4158 6788 107.5 Huyên FAO 0 FAO D  
2 16.00 MSC SIERRA II   23953 31829 181346 Việt FAO 0 TCQN