Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 04/7/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.00 CONG THANH 09 2558 4999 79.98 Quảng FAO 0 TN .
2 16.30 VAN HUNG 4914 7020 112 Huyên FAO 0 TCQN .
3 16.45 HOANG THINH 268 2993 5403 97.1 Lợi FAO 0 1B .