Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 06/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.00 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Hùng TCQN FAO 0 .
2 11.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO DVR FAO 0 .
3 17.00 VU GIA 36 2598 4997 88 Quảng TN FAO 0 .
4 18.00 SAFE WAY 2979 5439 96 Quảng FAO 0 TN .
5 23.00 NARUTO 9467 12160 130 Lân N2 FAO 0 .
6 23.30 CONG THANH 09 2558 4999 79.98 Lợi TN FAO 0 .