Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 08/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 8.00 NORDLION 18826 23673 162 Văn TCQN FAO 0  
2 8.30 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Văn FAO 0 TCQN  
3 10.00 NHA BE 09 4250 6534 105.97 Huyên FAO D FAO 0  
4 14.30 PHOSPHERUS NH 6364 8142.86 100.72 Lân N3 FAO 0  
5 15.00 TOAN THANG 68 ALCI 1740 2794.6 87.6 Lợi FAO 0 N3  
6 16.00 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Việt TCQN FAO 0  
7 17.00 MAERSK WELLINGTON 17280 21419 172 Việt FAO 0 TCQN  
8 19.30 GREAT TRUST DRAGON 2 2551 4375.9 90.72 Quảng FAO 0 1C