Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 08/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 GREEN PACIFIC 12545 13892 147 Lân N4 FAO 0  
2 6.00 VAN LY 4879 6831 113 Huyên TCQN FAO 0  
3 6.10 SAO MAI 136 499 1046 58 Lợi FAO 16 FAO 0  
4 6.45 PHUONG NAM 36 999 2010 69.8 Lợi FAO 0 TCMT  
5 8.15 LONG CHAU 02 2188 2629.1 88.4 Quảng FAO 16 FAO 0  
6 8.45 BAO DUY 09 68 18 Quảng FAO 0 FAO 16  
7 15.00 COSMIC POLARIS 9929 13.568 119.9 Xứ N2 FAO 0  
8 15.45 TAY SON 4 8216 13302 136.4 Xứ FAO 0 N2