Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 09/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 3.00 MAERSK WELLINGTON 17280 21419 172 Lân TCQN FAO 0