Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 10/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 0.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân FAO 0 TCQN  
2 5.30 TOFTE 1 36690 43924 195 Xứ N4 FAO 0  
3 6.30 HAO HUNG 66 30146 34021 175 Xứ FAO 0 N4  
4 6.45 HOANG HAI 88 ALCI 2402 4069 87.2 Lợi FAO 0 TCMT  
5 16.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Hùng TCQN FAO 0  
6 16.45 KOTA JATI 18502 24973 193 Hùng FAO 0 TCQN  
7 18.30 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Quảng FAO 0 1A