Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 10/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 0.00 MINH PHU 99 2450 5681.9 79.8 Lợi TN FAO 0 .
2 5.30 GREEN WORLD 40252 49673 199.9 Việt N4 FAO 0 Khởi.