Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 10/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 THANH DAT 18 1599 3068 79.5 Quảng FAO 16 FAO 0  
2 6.05 TAN PHAT DAT 68 999 0 70 Lợi FAO 16 FAO 0  
3 6.10 CHAU THANH SHIP 27 999 1970 69 Huyên FAO 16 FAO 0  
4 7.30 FUTURE 21611 24700 182.12 Việt FAO 0 N4  
5 9.00 THANH PHAT 05 905 1542 75.7 Quảng 1A FAO 0  
6 9.30 MINH PHAT 09 499 907 57 Quảng FAO 0 FAO 16  
7 11.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Hùng TCQN FAO 0  
8 11.30 HUYEN TRANG 02 1998 3803 83 Lợi FAO 0 N3  
9 12.00 MOMENTUM SCAN 6693 10049 116.26 Hùng FAO 0 TN  
10 14.30 THANH PHAT 18 862 1516 65 Quảng FAO 16 FAO 0  
11 14.35 VIET NGA 78 859 68.2 Lợi FAO 16 FAO 0  
12 14.40 THANH TUNG 88 1071 1727 65.9 Lân FAO 16 FAO 0  
13 14.45 MARION ACE 7141 8952 110 Huyên 1C FAO 0  
14 15.15 LONG SON 33 499 976 59.5 Quảng FAO 0 FAO 16  
15 15.30 NORDLION 18826 23673 162 Lân FAO 0 TCQN  
16 16.00 BINH AN VICTORIA 1069 944.7 57 Lợi FAO 0 FAO 16  
17 16.45 FUTURE 21611 24700 182.12 Xứ N4 FAO 0  
18 17.00 ISTAR 22 1022 1998 66.5 Quảng FAO 16 FAO 0  
19 17.30 HAO HUNG 66 30146 34021 175 Xứ FAO 0 N4