Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 12/7/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 7.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Việt FAO 0 TCQN .
2 9.00 CONG THANH 07 2702 5162 79.98 Lợi FAO 0 TN .
3 16.30 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Văn TCQN FAO 0 .
4 17.15 PACIFIC PEARL 8957 9125 133 Văn FAO 0 TCQN .
5 24.00 PACIFIC PEARL 8957 9125 133 Huyên TCQN FAO 0 .