Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 14/02/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 TRONG TRUNG 89 1830 3085 88.8 Huyên FAO DVR FAO 0  
2 6.30 JIANYANG ZHOUSHAN 9352 12200 146 Lân FAO 0 TCQN  
3 13.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Hùng FAO 0 N4  
4 16.00 SEA DREAM 8216 13267 136.5 Xứ N2 FAO 0  
5 18.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Văn N4 FAO 0  
6 20.30 SPIRIT OF CAPE TOWN 26047 30703 195.6 Việt FAO 0 N4