Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 17/12/2017.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 5.30 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Hùng FAO 0 N4  
2 5.45 THANH PHAT 03 1597 3047 74.36 Quảng FAO 0 N3  
3 16.30 CAPE FORTIUS 25090 25637.7 184.99 Xứ N4 FAO 0  
4 22.00 MAERSK WELLINGTON 17280 21419 172 Hùng FAO 0 N4