Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 20/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 7.00 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Huyên TCQN FAO 0 .
2 7.45 DERYOUNG SUPERSTAR 6275 8289.18 100.49 Huyên FAO 0 TCMT .
3 8.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng FAO 0 TCQN .
4 14.15 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Văn TCQN FAO 0 .
5 15.00 GREEN HARVEST 40330 49580 199.99 Văn FAO 0 TCQN .