Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 21/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 SEA DRAGON 08 1435 2389.5 64 Quảng TN FAO 0  
2 6.00 PVOIL DELTA 1599 3079 79.5 Lợi FAO 0 FAO DVR  
3 12.00 VLADIVOSTOK 21611 24766 182.1 Văn TCQN FAO 0  
4 12.30 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Văn FAO 0 TCQN  
5 16.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Hùng 1A 1A  
6 23.45 NICOLAI MAERSK 27733 30936 198.6 Việt TCQN FAO 0