Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 22/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 0.30 NORDLION 18826 23673 162 Việt FAO 0 TCQN  
2 6.00 PVOIL DELTA 1599 3079 79.5 Lợi FAO DVR FAO 0  
3 6.30 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO 0 FAO DVR  
4 17.00 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Văn 1A FAO 0  
5 17.30 VIET THUAN 09 3260 5345.8 79.9 Quảng N3 1B  
6 19.30 PHUONG NAM 98 2772 4783 79.9 Hùng FAO 0 TN  
7 19.35 TRUONG THANH 88 3570 5907 92 Huyên FAO 0 1A