Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 23/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO DVR FAO 0  
2 6.00 NORDLION 18826 23673 162 Việt TCQN FAO 0  
3 6.30 NHA BE 06 4158 6788 107.5 Huyên FAO 0 FAO D  
4 7.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Việt FAO 0 TCQN  
5 8.00 ASAKAZE 7193 11382 120.93 Văn FAO 0 N2  
6 10.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Hùng TCQN FAO 0  
7 11.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng FAO 0 TCQN