Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 23/3/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 THAI HA 26 2620 6337.3 105.17 Quảng FAO 0 1A  
2 20.30 HAI PHUONG OCEAN 2551 4373.6 90.72 Lợi FAO 0 N3