Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 25/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 6.00 BIEN DONG FREIGHTER 5725 7143 124.8 Huyên TCQN FAO 0  
2 6.30 VIET THUAN 18 2251 4349.9 99.41 Lợi TCMT FAO 0  
3 13.30 PHUONG NAM 98 2772 4783 79.9 Quảng TN FAO 0  
4 13.40 VIET THUAN 09 3260 5345.8 79.9 Lợi 1B FAO 0  
5 23.00 TOAN THANG 68 ALCI 1740 2794.6 87.6 Quảng N3 FAO 0