Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 26/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 1.00 DONG THANH 16789 28502 169.05 Lân 1C FAO 0  
2 2.00 SHINING PESCADORES 5002 8595 100 Lân FAO 0 1C  
3 5.00 TRUONG THANH 88 3570 5907 92 Lợi 1A FAO 0  
4 5.30 SPIRIT OF CAPE TOWN 26047 30703 195.6 Xứ FAO 0 TCQN  
5 6.00 THANH PHAT 01 1080 1986 69 Lợi FAO 0 N3  
6 7.00 PRIME STEADY 2602 2139.27 84.3 Huyên FAO 0 FAO DVR  
7 17.00 PRIME STEADY 2602 2139.27 84.3 Huyên FAO DVR FAO 0  
8 17.30 SPIRIT OF CAPE TOWN 26047 30703 195.6 Hùng TCQN FAO 0